ღვინის მსოფლიო კულტურის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის, მოსკოვში გამართულ ღონისძიებაზე “Tsereteli Wine and Spirits”-ს გადაეცა დიპლომი, რომელიც პერსონალურად ლუკა მარონემ გადასცა.

       

      

Please verify your age

You must be 21 years old to visit this site